English          
Industrial Measurement & Control, CEM systems, measuring vans, shelter, analysers and gasconditiongcomponents
Laboratory equipment, color-, ph-, ion selective-, polari-, refracometers
Farmer measurements, NH3, emmision
Reduced Oxygen Reduced Breathing Device, Gas mixing systems
Refractometers, Color measurements and Calcium
Service, Preventive and corrective maintenance, 24/7 contracts
Marine emission monitoring

Filter.

Type hieronder om het element te zoeken


Type meting


Show More

MeettechniekShow More

Merk

Show More

IndustrieShow More

Stofmeting - stofmeters

Stof concentratie

Inrichtingen die worden gebruikt voor het continue stofmeetregister in bredere zin, de fysieke veranderingen die worden veroorzaakt door de deeltjes in het meetsysteem die deze omzetten in elektrische signalen. Daarvoor kan het gemeten object direct in het uitlaatgaskanaal worden geanalyseerd (in-situ meting) of een gedeeltelijke volumestroom worden verzameld en in een meetapparaat worden gevoerd (extractieve bemonstering).

Als resultaat van de in-situ technieken komen de meetsignalen voort uit de directe interactie van licht of een tribo-elektrische sonde met de stofdeeltjes in het uitlaatgaskanaal. Voor evaluatie kan het verstrooide licht of de absorptie van een doorgelaten lichtstraal respectievelijk tribo-elektriciteit worden gebruikt.

De in-situ meetapparatuur is alleen geschikt voor het meten van stof in droge gassen.

In het geval van nat of verzadigd met waterdampgassen, creëren de bestaande waterdruppeltjes en aerosolen ook lichtverstrooiende effecten, die de meetresultaten verstoren. Daarom moet in deze gevallen de extractieve meettechniek worden gekozen. De basis van de extractiemethoden vormt een bij voorkeur isokinetische partiële-stroomextractie uit de hoofdgasstroom. Als meetprincipes kan de verstrooide lichtmeting of de tribo-elektrische meting worden uitgevoerd.

De procesgerelateerde beperkingen hebben grote invloed op de keuze van de meetmethode.

Periodieke stofconcentratiemetingen worden meestal gebruikt als standaard referentiemethode (gravimetrisch) voor kalibratie van meetapparatuur voor continue stofconcentratie.

Stofconcentratiemeter PFM 16 ED
extractieve optische stofconcentratiemeting
meting in natte, plakkerige uitlaatgasomstandigheden
optische stofsensor
gescheiden bemonsteringssonde, verwarmde meetgasleiding
mogelijkheid van isokinetische gasbemonstering

Stofconcentratiemeter PFM 06 ED
extractieve optische stofconcentratiemeting
meting in natte, plakkerige uitlaatgasomstandigheden
optische stofsensor
geschiktheid getest volgens EN 15267-3 (QAL1)
goedgekeurd voor installaties volgens IED

Stofconcentratiemeter PFM 97 ED
extractieve stofconcentratie meetinstrument
meting in natte uitlaatgassen
tribo-elektrische stofsensor

Stofconcentratiemeter PFM 97 W
gecombineerd meetapparaat voor stof, volumestroom en temperatuur, en optioneel voor de absolute druk
in-situ stofmeting

Stofmeetapparaat PFM 02 V
in-situ stofmeting in combinatie met de stroommeter FMD 02 of andere snelheidsmeters
display met de gemeten waarde in mg / m³ of lijndiagram

Gravimetrisch meetapparaat GMD 13
gepatenteerde wereldinnovatie: bemonstering en weging in één systeem op locatie!
intelligent systeem voor metingen van isokinetisch stof en fijne deeltjes in afvoerluchtkanalen en -stapels
acquisitie van alle noodzakelijke gasgrensparameters (vochtigheid van het monstergas, snelheid in uitlaatgaskanaal, temperatuur, druk)
draaibaar grafisch display voor comfortabelere bediening

Gravimetrisch meetapparaat GMD 12
intelligent systeem voor metingen van isokinetisch stof en fijne deeltjes in afvoerluchtkanalen en -stapels
acquisitie van alle noodzakelijke gasgrensparameters (vochtigheid van het monstergas, snelheid in uitlaatgaskanaal, temperatuur, druk) draaibaar grafisch display voor comfortabelere bediening

Uw behoeften - Ons apparaat
Om u de handige aanbieding te doen, moet u inzicht geven in uw vereisten en servicevoorwaarden op de site. Stuur ons hiervoor de ingevulde vragenlijst

Documentatie

en.GMD-13_Product-Information_2.0 en.GMD-13_Product-Information_2.0
en.PFM-02-V_Product-Information_2.0 en.PFM-02-V_Product-Information_2.0
en.PFM-97-W_Product-Information_2.0 en.PFM-97-W_Product-Information_2.0
en.PFM-97-ED_Product-Information_2.0 en.PFM-97-ED_Product-Information_2.0
en.PFM-06-ED_Product-Information_2.0 en.PFM-06-ED_Product-Information_2.0
en.PFM-16-ED_Product-Information_2.0 en.PFM-16-ED_Product-Information_2.0
PFM FMD Questionnaire PFM FMD Questionnaire
en.GMD-12_Product-Information_2.0 en.GMD-12_Product-Information_2.0
en.GMD-13_Information-Brochure_1.0 en.GMD-13_Information-Brochure_1.0

Ankersmid engineert, levert en pleegt service aan analyse apparatuur, tot complete CEM systemen en proces systemen in bijbehorende analysehuizen. Zij worden gebruikt in de industriële procestechniek, laboratoria, luchtmacht, staltechnieken en biogas installaties

Ankersmid Process
Samuel Morsestraat 4
7442 DH Nijverdal
Netherlands


(31)-0548-59 59 69
(31)-0548-62 19 72
info@ankersmid.com

© 2024 - Ankersmid Group