English          
Industrial Measurement & Control, CEM systems, measuring vans, shelter, analysers and gasconditiongcomponents
Laboratory equipment, color-, ph-, ion selective-, polari-, refracometers
Farmer measurements, NH3, emmision
Reduced Oxygen Reduced Breathing Device, Gas mixing systems
Refractometers, Color measurements and Calcium
Service, Preventive and corrective maintenance, 24/7 contracts
Marine emission monitoring
Home > Applicaties > In-situ Ammonia analyse in DeNOx

In-situ Ammonia analyse in DeNOx

Met de nieuwste Neo laser kunt u direct in het proces NH3 meten. Met de snelle responstijd/ hoge betrouwbaarheid is dit een ideale oplossing voor de dosering van NH3. In-situ Ammonia analyse in DeNOx
PROCES:
In de energie centrale wordt NOx-reductie, aangeduid als DeNOx,  bereikt door selectieve katalytische reductie (SCR) of selectieve noncatalytic reduction (SNCR). Ammoniak wordt geïnjecteerd in de gasstroom om te reageren met NO om H2O en N2 te vormen. De overmaat ammoniak (NH3) in het afgasgas heet NH3-slip. Ammoniak wordt typisch gemeten na het injectiepunt (1) stroomafwaarts van de katalysatoren (SCR). Het is belangrijk dat de meting accuraat, snel en betrouwbaar is. Aangezien ammoniak als giftig wordt beschouwd, wordt de emissie naar de lucht ook gemeten in de stapel (2). Hoge gevoeligheid en hoge betrouwbaarheid zijn nodig.

TYPISCHE PROCESGEGEVENS
NH3-concentratie 0-15 ppm (SCR), 0-50 ppm (SNCR)
H2O-gehalte 10 -30%
Temperatuur 200-400 ° C
Atmosferische druk
Optische padlengte 1-6 meter

VOORDELEN:
• Vermindert  NOx-emissie naar de lucht.
• In-situ meting (geen bemonsteringssysteem - geen extra kosten / uren)
• Snelle reactie op procesveranderingen
• Eenvoudige controle op de injectie van de NH3
• Optimaliseer / verlaag het NH3 (Urea) verbruik
• Verleng de levensduur van de fabriek
• De lopende kosten voor analyse apparatuur verminderen
• Laag onderhoud op analyse apparatuur

Documentatie

Application note DeNox Application note DeNox

Ankersmid engineert, levert en pleegt service aan analyse apparatuur, tot complete CEM systemen en proces systemen in bijbehorende analysehuizen. Zij worden gebruikt in de industriële procestechniek, laboratoria, luchtmacht, staltechnieken en biogas installaties

Ankersmid Process
Samuel Morsestraat 4
7442 DH Nijverdal
Netherlands


(31)-0548-59 59 69
(31)-0548-62 19 72
info@ankersmid.com

© 2024 - Ankersmid Group